Kalendarium

Zarząd Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w 2024 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

• raport za IV kwartał 2022 roku – w dniu 31.01.2024 roku,
• raport roczny za 2022 rok – w dniu 29.02.2024 roku,
• raport za I kwartał 2023 roku – w dniu 29.02.2024 roku,
• raport za II kwartał 2023 roku – w dniu 29.02.2024 roku,
• raport za III kwartał 2023 roku – w dniu 29.02.2024 roku,
• raport za IV kwartał 2023 roku – w dniu 29.02.2024 roku,
• raport za I kwartał 2024 roku – w dniu 15.05.2024 roku,
• raport roczny za 2023 rok – w dniu 24.05.2024 roku,
• raport za II kwartał 2024 roku – w dniu 14.08.2024 roku,
• raport za III kwartał 2024 roku – w dniu 14.11.2024 roku.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż raport za IV kwartał 2023 r. zostanie przekazany z naruszeniem terminu wynikającego z §6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. w terminie późniejszym aniżeli 45 dni od zakończenia tego kwartału. Niniejsze spowodowane jest koniecznością przygotowania raportu rocznego za 2022 r. i raportów okresowych za wcześniejsze kwartały 2023 r.