O Spółce

Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 23 kwietnia 2012 roku.

W 2013 roku Spółka zmieniła nazwę z Leśne Runo S.A. na Mr Kuchar S.A., a następnie na Mr Hamburger S.A.

W 2014 roku Mr Hamburger S.A. połączyła się z spółką Mr Hamburger Sp. z o.o.