Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 czerwca 2024 r. Mr Hamburger Spółka Akcyjna

Zarząd Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2024 r. na godz. 20:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 105, 31-559 Kraków.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki:

MRH Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – 2024-06-20_.pdf

MRH Projekty uchwał ZWZ – 2024-06-20_.pdf

MRH Opinia Zarządu akcje serii I ZWZ – 2024-06-20_.pdf

MRH Opinia Zarządu kap. docelowy ZWZ – 2024-06-20_.pdf

MRH Zmiany statutu ZWZ – 2024-06-20_.pdf

MRH Formularz do głosowania ZWZ – 2024-06-20_.pdf

MRH Pełnomocnictwo osoba fiz ZWZ – 2024-06-20_.pdf

MRH Pełnomocnictwo osoba pr ZWZ – 2024-06-20_.pdf

MRH Informacja o liczbie akcji ZWZ – 2024-06-20_.pdf