Władze Spółki

Zarząd

Łukasz Górski – Prezes Zarządu (Formularz)

 

Rada Nadzorcza

Jakub Zamojski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (Formularz)
Natalia Zamojska – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)
Robert Skolimowski – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)
Tomasz Wykurz – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)
Paweł Połubiński – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)